Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalys

1. Administracinio pastato Vytenio g. 4, Vilniuje, statybos projektas

2. Sandėliavimo paskirties pastato, kitos paskirties inžinerinių statinių Vilniaus g. 62, Jašiūnų k., Šalčininkų raj., gamybos ir pramonės paskirties pastatų Tartoko g. 11, Jašiūnų k., Šalčininkų raj., kitos paskirties inžinerinių statinių Tartoko g. 10, Jašiūnų k., Šalčininkų raj., transporto paskirties pastato Vilniaus g. 60, Tereišiškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav. statybos projektas

3. Viešbučių paskirties pastato statybos, esamo pastato griovimo, inžinerinių tinklų rekonstravimo, privažiavimo prie pastato įrengimo Kurorto g. 3, Druskininkuose projektas

4. Daugiabučio gyvenamo namo Jogailos g. 3 Vilnius rekonstravimo projektas

5. Sandėliavimo paskirties (su administracinėmis patalpomis) pastato Tribalės g. 2, Jonučių km. Alšėnų sen. Kauno r. sav. statybos projektas

6. Gamybos ir pramonės paskirties (su administracinėmis patalpomis) pastato Tribalės g. 4, Jonučių km., Alšėnų sen., Kauno r. sav. statybos projektas

7. Degalinės, Šakių raj. sav., Šakių sen., Girėnų k., Kauno 68 statybos techninis darbo projektas

8. Daugiabučio gyvenamojo namo Kreivajame skr. 5, Vilniaus m. sav., statybos projektas

9. Daugiabučiai gyvenamieji namai. Birutės g. 40, Vilnius. Statybos projektas

10. Vienbučio gyvenamojo namo Birštone, Tylioji g. 5, statybos projektas

11. Vėjo elektrinių Šilalės r. sav., statybos projektas

12. Juozapavičiaus pr. 129 b Kauno m., šilumos tinklo iškėlimo 2d 500, elektros energijos tiekimo (lauko dalis), konstrukcijų, techninis projektas

13. Prekybos paskirties pastato (8.3) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Saulės g. 1(skl. kad. nr. 4103/0200:2521) statybos projektas

14. Administracinio pastato Klaipėdos r.sav., Dovilų sen., Švepelių k., Pamiškės g. 13 statybos projektas

15. Gamybos paskirties (mineralinių miltelių gamybos cecho) Pakruojo r. sav., Klovainių sen., Petrašiūnų k., Dolomito g. 6 statybos projektas

16. Sandėliavimo paskirties pastato (7.9), Vakarinė g. 100, Vilniaus m. sav., statybos projektas

17. Daugiabučiai gyvenamieji namai. Gerosios Vilties g. 27, Vilnius. Naujos statybos projektas

18. Administracinis pastatas, Verkių g. 37, Vilniuje. Rekonstravimo projektas.

19. Sandėlio Kadriškių k., Vilniaus m. sav., statybos projektas (skl. kad. nr. 0101/0165:320)

 

Visos pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo ir griovimo projektų dalys rengiamos vadovaujamasi STR 1.04.04:2017„STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“.

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį privaloma rengti projektuojant ypatinguosius statinius. Projektuojant neypatinguosius statinius privaloma rengti, kai:

1. numatoma laikinai išsinuomoti papildomą žemės sklypą statybos produktams sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikinoms susisiekimo komunikacijoms ir laikiniems inžineriniams tinklams nutiesti;

2. numatoma statyti urbanizuotose teritorijose, išskyrus vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius namus, pagalbinio ūkio pastatus, sodo namus ir įvadus į šiuos statinius;

3. numatoma griauti esamus statinius, iškelti inžinerinius tinklus, laikinai uždaryti autotransporto eismą keliuose ar gatvėse, apriboti ar sustabdyti gamybinę, ūkinę ar kt. veiklą (rekonstruojant ar remontuojant) ir pan.;

4. būtina parengti statybai sklypą, pasižymintį neįprastomis geologinėmis ar hidrogeologinėmis sąlygomis (karstiniai regionai, supilti, vandeningi, užpelkėję ar durpiniai gruntai, aukštas gruntinis vanduo ir pan.).

Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendiniuose nurodoma:

1. normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis;

2. bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį – funkcinė paskirtis, technologiniai procesai (gamybos atveju), ypatingumo kategorija ir pan. Statybos geodezinė kontrolė (periodiškumas, tvarka, ataskaitos);

3. geografinė vieta, vietovės gamtinės sąlygos, pastato 0,000 atitinkama absoliutinė altitudė, geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos, atstumai iki greta esančių statinių ir inžinerinių tinklų, archeologijos ar kt. tarnybų atstovų dalyvavimo būtinumas rekonstrukcijos ar remonto darbų metu, rekonstravimo ar remonto atvejais aprašyti esamų konstrukcijų ir inžinerinių tinklų būklę (nustatytą archyvinių dokumentų ir esamo statinio tyrimo pagrindu);

4. klimato sąlygos (sezonų temperatūros, vėjo vyraujančios kryptys, sniego susikaupimai ir pan.), paviršinio vandens šalinimo ir gruntinio vandens pažeminimo būtinumas, laikino (statybos metu) ir nuolatinio drenažo projekto sprendinių trumpas aprašymas;

5. medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo sąlygos;

6. griaunami esami statiniai ir iškeliami inžineriniai tinklai;

7. susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinis kiekis (svorio vienetais), jų tvarkymo būdai, panaudojimo statybvietėje sąlygos;

8. gamybinės, ūkinės ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo sąlygos rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant statinius;

9. autotransporto eismo keliuose ir gatvėse laikino ribojimo ar uždarymo galimybės ir sąlygos;

10. papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos;

11. aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apšvietimo, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybės ir sąlygos statybos metu;

12. reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms – orientacinis mechanizmų sąrašas nurodant techninius rodiklius;

13. bendrieji statybos darbų statybvietėje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sąlygos (statybvietės ribos ir jos aptvėrimas; pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai; kėlimo kranų, kitų statybos stacionarių mechanizmų galimos pastatymo vietos; buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos; medžiagų ir konstrukcijų galimos sandėliavimo zonos atskiriant kenksmingų ir pavojingų medžiagų sandėliavimo vietą; darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu; atliekų ir statybinių atliekų galimos sandėliavimo zonos; saugos reikalavimai ir priemonės atliekant darbus veikiančioje įmonėje arba greta jos; nurodymai ar sprendiniai įvykus avarijai ar gaisrui statybvietėje; būtinos pirmosios medicininės pagalbos priemonės);

14. aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai;

15. statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas; statybos skirstymas etapais, darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos technologinės pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.;

16. specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai;

17. statybvietės planas su individualiais tam tikro statinio statybos darbų organizavimo sprendiniais (statybos etapai, pastato bendrieji rodikliai, aptvertos teritorijos matmenys, grunto paviršiaus nuolydžiai, esami keliai, atstumai nuo pastato iki tvoros, iki gaisrinio skydo, laikinų buitinių patalpų išdėstymas ir pan.), kurių privaloma laikytis, atsižvelgiant į projekto dalių sprendinių reikalavimus;

18. privalomos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo. Nuoroda dėl specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo.

Kiti projektai

Rokmas.lt puslapyje yra naudojami slapukai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Išsamią informaciją rasite privatumo politikos puslapyje